Πιστοποιητικά
 • Κίνα Ocean Controls Limited Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: European CE Safety Certification
  Αριθμός: BCTC-12122707
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-12-29
  Ημερομηνία λήξης: 2040-01-01
 • Κίνα Ocean Controls Limited Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: LVD
  Αριθμός: BCTC-151216589
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-01-01
  Ημερομηνία λήξης: 2050-01-31
 • Κίνα Ocean Controls Limited Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate
  Αριθμός: BCTC-12122710
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-12-29
  Ημερομηνία λήξης: 2030-09-01
 • Κίνα Ocean Controls Limited Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate
  Αριθμός: BCTC-12122707
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-12-29
  Ημερομηνία λήξης: 2035-05-17
 • Κίνα Ocean Controls Limited Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο:
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Ocean Controls Limited Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο:
  Αριθμός:
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Ocean Controls Limited Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO 9001:2008
  Αριθμός: SW16Q10421ROS
  Ημερομηνία Έκδοσης:
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Ocean Controls Limited Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO 9001: 2015
  Αριθμός: 21ACM12471Q
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-02-02
  Ημερομηνία λήξης: 2024-02-01
QC Προφίλ